An R package for daily precipitation climate series reconstruction.

Serrano-Notivoli, Roberto; Luis, Martín de; Beguería, Santiago. 2017. An R package for daily precipitation climate series reconstruction. ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE. 89. p.p. 190-195. 2017. ISSN 1364-8152. Tipo de producción: Artículo. Factor de impacto: 4.177. OE-1.